Får dispensasjon for pyroteknikk i toppfotballen

Gjennom en prøveordning vil røykbokser og bluss bli lovlig i norsk toppfotball innenfor gitte rammer.

Annonse:

Denne uken ble det kjent at myndighetene gir dispensasjon i regelverket for bruk av pyroteknikk i toppfotballen, for både kvinner og herrer.

Denne dispensasjonen kommer etter en dialog som har pågått over tid, i et samarbeid mellom NTF, TFK, NFF, og toppklubbene selv.

– Det er første gang hvor man virkelig har dratt i samme retning, absolutt alle. Det viser igjen at kraften i fotballen er ganske sterk om man bestemmer seg for hvor man skal, sier Eirik Bjørnø, styremedlem i NTF og daglig leder i Viking.

Representanter fra fotballen, NFF, NTF, politikere og supporterne samlet på Intility Arena.
SAMLET: Supporterne, NFF, NTF, TFK, politikere og klubber har jobbet sammen for å komme frem til den beste løsningen for alle parter. Foto: Thomas Brekke Sæteren

– Jeg tror dette er en av tingene som kommer til å gjøre oss unike. Det er ett av grepene som gjør at tribunekulturen kommer til å utvikle seg videre i fotballen i Norge, sier Bjørnø.

Selv om pyroteknikk blir lovlig på norske arenaer, vil det skje innenfor gitte rammer (les om retningslinjene nederst i saken).

Kulturminister Lubna Jaffery og justisminister Emilie Enger Mehl deltok på en markering for dispensasjonen på Intility Arena denne uken. De påpeker begge at dette i første omgang er en prøveperiode som varer ut 2025-sesongen.

– Det er en klar forutsetning her om at både supporterne og fotballen tar ansvar for at dette fungerer. Om ikke ligger det en mulighet for oss å inndra dispensasjonen, sier Enger Mehl.

Justisminister Emilie Enger Mehl og kulturminister Lubna Jaffery smiler ved siden av to røykbomber på Intility Arena.
RØYK: Slike røykbomber vil nå bli lov, innenfor gitte rammer. F.v.: Emilie Enger Mehl (justisminister) og Lubna Jaffery (kulturminister). Foto: Thomas Brekke Sæteren

– Jeg er glad for at de som ønsker det kan bruke pyro lovlig for å skape god stemning på tribunen, så vil jeg oppfordre alle supportere til å følge de anvisningene som blir gitt. Om ikke risikerer man å ødelegge for alle, legger hun til.

Så ikke den komme

Styreleder i Norsk Supporterallianse (NSA), Anders Kjellevold, skryter av prosessen som har blitt gjort i arbeidet for å få dispensasjonen, hvor toppfotballen, NFF, supportere og politikere har jobbet sammen for å finne den beste løsningen.

– Det er veldig viktig at man i denne prosessen har tatt med folk fra det organiserte supportermiljøet, som holder på med dette. Det har vært fem klubber inni bildet, som alle har sine erfaringer, og har gitt råd. Uten de rådene tror jeg ikke det hadde funket, sier han.

En del av seansen på Intility Arena var en visuell demonstrasjon av røykbokser, ledet av SLO for Vålerenga, Birk Slipesæter. Han tror de nye retningslinjene vil bidra til bedret sikkerhet, i tillegg til god stemning på tribunen.

SLO i Vålerenga, Birk Slipesæter, overværer demonstrasjonen av røykbomber på Intility Arena.
DEMONSTRASJON: SLO i Vålerenga, Birk Slipesæter, overværer demonstrasjonen av røykbomber på Intility Arena.

– Dette så jeg ikke for meg at noen gang kom til å skje, så jeg er fornøyd med at vi er kommet dit. Jeg tror dette er et stort skritt fremover, for å gjøre dette tryggere for alle på norske tribuner. Nå vil man få det i mye mer ordnede former, og får gjort det på en mest mulig trygg måte, sier han.

Kjellevold kommer også med en oppfordring til klubbene i Norge:

– Vi i det organiserte supportermiljøet skal selvfølgelig gå i dialog med klubbene, men de må også gå i dialog med oss, så finner vi en god løsning på dette. Da tenker jeg særlig på kvinnefotballen, der supporterkulturen er veldig voksende. Der er det mange klubber som må tenke at dette er en mulighet for å få god stemning på kampene våre, sier han.

Retningslinjer

Før sesong:

 • Arrangørklubb gjennomgår egen arena og sørger for at fasilitetene etterlever krav som er fastsatt for bruk av pyroteknikk
 • Arrangøren må ha en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse som skal fungere styrende med tanke på om og eventuelt hvordan/ i hvilket omfang pyroteknikk kan benyttes
 • Analysen må fremlegges for lokale myndigheter i forkant av sesongstart, samt sendes til NFF til informasjon
 • Relevante personer blir opplært i bruk av pyroteknikk 
 • Arrangør må definere tydelig i sitt arenakart hvilket område som er egnet for voksne, stående syngende supportere, og evt hvor i dette definerte og avmerkede området man legger til rette for bruk av pyroteknikk

Under sesong:

 • Produktene skal være tryggest mulig, og innenfor de produkttypene som NSA beskriver på sine nettsider (bluss, røyk, blinkere): fotballsupporter.no/pyroteknikk 
 • Bruk av pyro gjennomføres med sikker avstand til andre på tribunen, og med minimum 1 meters klarering fremover for bruk av godkjente bluss
 • Supporterkoordinator er ansvarlig for utdeling av godkjent antall bluss/ røykbomber/ blinkere til identifiserbare opplærte supportere. Antallet produkter skal stå i forhold til sikkerhets- og sårbarhetsanalysen for den aktuelle arena
 • Arrangør skal sørge for tilstrekkelige slukkefasiliteter, bøtter, branntepper og lignende.
 • Vakter, ballhentere, fotografer og andre skal være informert om at det skal avfyres pyroteknikk slik at de kan holde sikker avstand
 • Supporterfelt skal alltid bemannes med verter fra tilhørende lag, minimum to stk verter per 500 tilskuere
 • De som står for avfyring, må være edru, identifiserbare, opplært i regi av klubben og over 18 år

Etter sesong:

 • Felles evaluering på tvers av klubbene, Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund
 • Oppdatering av hver enkelt arrangørs sikkerhets- og risikoanalyse

Sanksjonering ved uønskede hendelser:

 • Dersom det forekommer ulovlig bruk av pyroteknikk skal klubbene reagere på dette, gjennom bruk av et felles reaksjonsreglement
 • Retningslinjene gjelder alle som deltar på klubbens arrangementer, det vil si hjemmekamper, bortekamper og andre arrangement i klubbens regi
 • Som hovedregel forholder dette reglementet seg til aktivitet i forbindelse med klubbens arrangementer, men i tilfeller som i spesiell grad bryter med klubbens verdier eller på annen måte har spesiell historisk signifikans for klubben, kan annen aktivitet medføre reaksjoner 
 • Klubben vil, der det er hensiktsmessig, samarbeide med andre klubber, politi, supporterklubber og andre aktører for å sikre at målet med reaksjonsreglementet nås 

Saksbehandling:

 • Reaksjonsvedtak fattes av den eller de styret utpeker (heretter kalt klubben) Reaksjonsvedtak kan påankes. Ankefrist er en uke fra vedtak er fattet av den styret har utpekt. Anke behandles av Klubbens styre 
 • Bortvisningsvedtak trer i kraft umiddelbart etter vedtak er fattet
 • Andre reaksjonsvedtak trer i kraft når vedtaket er endelig, dersom ikke annet er bestemt 
 • Den/de som er mistenkt for å ha utført en handling som kan gi grunnlag for reaksjon i henhold til dette reglement, skal gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes
 • Den som ilegges en reaksjon varsles skriftlig om vedtaket, og gis anledning til å komme med merknader i en skriftlig klage/ anke 
 • Klubben kan med bakgrunn i en slik klage/ ‐ anke omgjøre reaksjonen
 • Aktuelle samarbeidspartnere som supporterklubben, dersom det er et medlem av denne, kan brukes som høringsinstans før vedtak fattes. Alle saker skal behandles individuelt

Oppfølging:

 • Etter å ha vedtatt sanksjonering skal klubben informere NTF sentralt, slik at man har mulighet for å danne presedens for ligaen
 • Klubben skal også delta i møter og dialog med andre klubber i NTFs regi. Disse møtene har til formål å kvalitetssikre sanksjonering og bidra til enklere, bedre og mer enhetlig sanksjonering over tid

Toppbilde: Marius Simensen / Bildbyrån

Annonse fra Toppserien: