Bærekraft

Toppfotball Kvinner jobber med bærekraft på flere nivåer. Les mer om hvordan vi jobber med sosial og miljømessig bærekraft.

Annonse:

En bærekraftig utvikling tilfredsstiller behovene til de som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine. 

Like muligheter

Sosial bærekraft handler blant annet om lik tilgang til ressurser og goder, trygghet og levbarhet. Vårt viktigste oppdrag og misjon er like muligheter.

Vi jobber for at jenter skal ha like muligheter i deres vei til å bli profesjonelle idrettsutøvere. Det er avgjørende at jenter som vokser opp i dag har reelle muligheter for å nå de samme drømmene som gutter. Vi er også opptatt av representasjon, og at unge jenter ser sine kvinnelige rollemodeller leve ut disse drømmene. 

Les mer om vårt arbeid mot like muligheter her.

I tillegg jobber norsk fotball i fellesskap mot et mer bærekraftig samfunn. Fotball er den støste idretten og en samfunnsinstitusjon i Norge, og gjennom idretten får en oppleve inkludering, følelse av felleskap, mestring og forventninger til en selv. 

Gjennom flere av våre partneraktiveringer bidrar også Toppserien til samfunnsengasjement sammen med klubbene og spillerne. 

Les mer om våre samarbeid her.

Fotball for målene

Miljø og klima er ofte det første en tenker når man hører om bærekraft. Toppserien jobber sammen med resten av norsk fotball mot et lavere miljøavtrykk gjennom prosjektet "Fotball for målene". 

Hvorfor skal vi ta del i klimakampen? Fotball engasjerer over 600 millioner mennesker globalt, og det er den mest populære idretten i Norge. Som en av de største samfunnsaktørene i landet, har fotballen et ansvar for å sette et godt eksempel og bruke sin påvirkning positivt. 

Fotball for målene er et samarbeid som innebærer at vi skal bidra til å innfri bærekraftsmålene til FN med fotballen som utgangspunkt og plattform. Toppserien og Eliteserien er plukket ut som piloter, i prosjektet som ble lansert sommeren 2022. Dette er initiert av UEFA og FN, og samarbeidet inkluderer Norges Fotballforbund (NFF), Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og TV 2. 

«Fotball for målene» skal engasjere fotballen og store aktører til å utnytte sportens globale fotavtrykk for å fremme bærekraft, likhet, menneskerettigheter og klimahandlinger ved handlinger som støtter bærekraftmålene. 

Klubbene var med på flere samlinger hvor både mål og tiltak ble jobbet med i fellesskap. Her var det både representanter fra Toppserien og Eliteserien. 

Målet for «Fotball for målene», er todelt:

  • Fotballen skal drive mer bærekraftig
  • Fotballen skal øke folks kjennskap og bevissthet til FNs 17 bærekraftsmål

Fotballen har sammen utarbeidet sju fokusområder:

Klima og miljø

  • Redusere klimagassutslipp fra klubbdrift
  • Redusere klimagassutslipp fra arrangementer

Sosial bærekraft

  • Inkludering
  • Likestilling
  • Helse

Styring

  • Ansvarlig styring internt i fotballen
  • Samarbeid og partnerskap eksternt

På klima og miljø vil alle klubber i Eliteserien og Toppserien i 2023 for første gang rapportere klimagassutslipp fra drift og arrangementer. Det er selskapene Kapo og Energi.ai som utfører målingene, og som vil sette sammen en rapport til hver klubb og for ligaene samlet. Dette blir et faktagrunnlag for at effekten av ulike tiltak klubbene setter i verk kan måles med sikte på å redusere klimagassutslipp. Målet er at klimagassutslippet er redusert med 55 prosent i 2030.

 

Annonse fra Toppserien: