Dette er Toppfotball Kvinner

Toppfotball Kvinner ble grunnlagt i 1987, og representerer de 20 toppklubbene på kvinnesiden, herunder Toppserien og 1. divisjon. Foreningen ble stiftet under navnet «Serieforeningen for Kvinnefotball» i 1987, men endret til nåværende navn i 2018. 

Annonse:

Foreningens formål er å skape et godt og tillitsfullt samarbeid mellom medlemsklubbene i saker av felles interesse. Toppfotball Kvinner skal være den fremste pådriveren for utviklingen av norsk kvinnefotball gjennom et fremtidsrettet og konstruktivt samarbeid med foreningens medlemmer, Norges Fotballforbund og andre naturlige samarbeidspartnere. 

Våre vedtekter: TFK Vedtekter 2024

Organisasjonen er spesielt opptatt av å gi nåværende og fremtidige spillere de rammebetingelsene de trenger for å lykkes i sin fotballsatsing. 

Les mer om hvordan vi jobber for like muligheter.

Historien, arbeidshestene og milepælene

I norsk kvinnefotballs historie er det mange navn som kan trekkes frem. Kvinner som alle har båret idretten på sine skuldre, og med en ekstrem dedikasjon, kapasitet og arbeidsevne har drevet norsk kvinnefotball frem i et landskap preget av motstand.

En pioner er en banebryter og foregangsperson som utforsker noe nytt og som brukes innenfor en rekke felt. Merkelappen kler alle våre tre daglige ledere godt. Nåværende daglig leder, Hege Jørgensen, tiltrådte i 2017. Hege og hennes to forgjengere er alle mennesker som baner vei og legger forholdene enda litt bedre til rette for den neste.

19931996: Bente Ovedie Skogvang

Bente Ovedie Skogvang. Foto: Privat
Bente Ovedie Skogvang. Foto: Privat

Fotballdommer og forsker Bente Ovedie Skogvang var med på å starte eget damelag i bygda hjemme i Manndalen, Nord-Troms i 1978, var første kvinne som dømte en cupfinale i Norge, og dømte også den første OL-finalen for kvinner mellom USA og Kina i Atlanta i 1996.

Som første ansatte daglige leder, i en 50 % stilling, var Skogvang sentral i utviklingen av rollen til TFKs daglige leder. Hun jobbet hardt for å ivareta toppklubbenes interesser, en rolle som var krevende i denne tidlige fasen for norsk kvinnefotball. De resterende 50 % var hun vitenskapelig assistent for forskningsprosjektet «Kvinnefotball i Norge, Sverige og USA» ved Norges Idrettshøgskole.

Senere satt hun i NFFs styre (1996-1997), var medlem i Toppfotballkomiteen (1994-1996), og ledet komiteen for utvikling av nytt seriesystem for norsk kvinnefotball (1997-2000). Doktorgraden hennes, «Toppfotball – et felt i forandring» (Norges idrettshøgskole, 2006), omhandlet norsk toppfotball for begge kjønn med fokus på profesjonalisering, kommersialisering og mediedekning. I tillegg var hun i ledelsen av prosjektet «Scandinavian women's football goes global».

I dag jobber Skogvang som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Hun forsker fortsatt på norsk og internasjonal toppfotball, og skriver bok om kvinnefotballens historie i Norge. Hun er også internasjonal dommerveileder og medlem i Klagenemnda for klubblisens i NFF.

19962016: Tone Angeltveit

Tone Angeltveit. Foto: Morten Holm/NTB
Tone Angeltveit. Foto: Morten Holm/NTB

Tone Gunn Angeltveit har hatt en innholdsrik karriere som inneholder viktige politiske verv i tillegg til leder- og trenerroller i norsk fotball.

For det som da het «SKF» var Angeltveit en kunnskapsrik og uredd daglig leder som sto i mange kamper på kvinnefotballens vegne. Hun er kjent for sitt gode politiske hode og inkluderende lederstil, og hadde god kontakt med medlemsklubbene. Tone var en pådriver for at klubbene som kom tilreisende skulle føle seg velkommen, og initierte alltid sosiale samlinger for dem.

Gjennom hennes tjue år som daglig leder, sto hun i front for det som var en ekstrem omveltning i norsk kvinnefotball. Tone jobbet daglig for at kvinne- og jentefotball skulle få best mulig vilkår, og idretten vokste enormt. Hun var også en banebryter i arbeidet med seriesystem på kvinnesiden. Tone var en viktig bidragsyter til at samfunn og omgivelser modnet rundt kvinnefotballen.

2017: Hege Jørgensen

Hege Jørgensen. Foto: Bildbyrån
Hege Jørgensen. Foto: Bildbyrån

Etterfølgeren til Tone er enda en dame med arbeidsvilje, tydelige visjoner og gjennomføringskraft. Ifølge henne selv stammer det kanskje fra oppveksten på øya Selvær i Træna kommune, et lite øysamfunn preget av sterke kvinner.

Hege har vært en synlig figur i norsk fotball i en årrekke, som spiller, trener og leder, og var både erfaringsrik og faglig kompetent da hun overtok den daglige lederrollen. Hun var også sulten. Som den utålmodige sjelen hun er, synes hun alltid at ting går for sakte. Resultatet er at hun får ting til å skje.

Etter at hun overtok de kommersielle rettighetene til Toppserien og 1. divisjon høsten 2017, gikk det noen måneder før hun landet den største kommersielle avtalen til dags dato på kvinnesiden. Siden skulle flere avtaler landes, og på hennes vakt har inntektene vokst fra 40.000 til 55 millioner. Også organisasjonen har vokst. Fra å være én ansatt i 2017 og 2018, er vi i dag en gjeng på syv som inkluderer fem heltidsansatte og to på deltid.

Toppfotball Kvinner

  • Etablert i 1987, stiftet under navnet «Serieforeningen for Kvinnefotball»

  • 1987-1992: Kun frivillige som jobbet i foreningen

  • 1993: Første ansatte

  • Navneskifte 2018: Fra «Serieforening for kvinnefotball» til «Toppfotball Kvinner»

  • 2018-2023: Inntekter opp fra 40 000 til 55 millioner

  • 2019-2023: Fra én til syv ansatte

Annonse fra Toppserien: