Vårt samarbeid med Fagforbundet

Fagforbundet inngikk avtale med Toppfotball Kvinner i 2020 med mål om å skape like muligheter i fotballen, arbeidslivet og samfunnet.

Annonse:

Hele 80% av Fagforbundets medlemmer er kvinner, og mange av dem spiller selv fotball eller er støttespiller til jenter som er aktive. Det er voldsom kraft i at 400 000 medlemmer støtter kampen for like muligheter på og utenfor banen.  

«Fotballbanen er ved siden av arbeidslivet en av de viktigste arenaene for likestillingskampen i samfunnet. Vi i Fagforbundet vil spille på lag med jentene og kvinnene som kjemper for de samme mulighetene og rettighetene som gutter og menn får».

– Mette Nord, Leder i Fagforbundet 

Jenter og kvinner i fotballen møter mye av den samme forskjellsbehandlingen de kvinnelige medlemmene i Fagforbundet opplever.

– Både i fotballen og i arbeidslivet ser vi at jenter og kvinner får dårligere muligheter til å utvikle seg. De får mindre anerkjennelse for innsatsen og får ikke tilført de samme ressursene som gutter og menn. I toppfotballen ser vi at kvinner, på samme måte som våre medlemmer, får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn menn. Dette finner vi oss ikke i, sier Nord, som viser til tallrike eksempler på at jenter og kvinner i fotballen får dårligere treningstider, baneforhold, utstyr, trenerressurser og garderober enn guttene.

Hege Jørgensen (til venstre) sammen med Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Birgit Danneberg.
Hege Jørgensen (til venstre) sammen med Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Birgit Danneberg.

Et sentralt mål i samarbeidsavtalen er å øke bevisstheten om forskjellsbehandlingen som jenter og kvinner opplever i fotballen, og arbeide for å redusere denne. Samarbeidet skal bidra til at spillerne i Toppserien og 1. divisjon får styrket muligheten til å satse på idretten sin, og at de får bedre lønns- og arbeidsvilkår. Dessuten er det et mål å bidra til å skape flere kvinnelige rollemodeller og forbilder for jenter som spiller fotball. Fagforbundet bidrar både i toppfotballen og i bredden.

Les også: Fagforbundets fotballprosjekt 

Annonse fra Toppserien: