Vårt samarbeid med Coop

Coop har vært samarbeidspartner siden 2018, og i 2022 ble avtalen med Toppfotball Kvinner og Eliteserien forlenget. Coop deler vår visjon om like muligheter, noe som forener oss og styrker koblingen oss imellom.

Annonse:

Som hovedpartner for Toppserien og samarbeidspartner til Toppfotball Kvinner, er Coop med på å drive kvinnefotballen fremover. Gjennom avtalen jobbes det med styrking av merkevaren, og hver dag jobbes det for å skape like muligheter i fotballen på tvers av kjønn. 

«Coop har kjempet for like muligheter i idretten i flere år. Og i sponsorstrategien vår for 2022 – 2025 er overskriften nettopp «Like muligheter». Det handler om kampen for like muligheter uansett kjønn, uansett kulturell bakgrunn, uansett økonomi og uansett funksjonsevne. Målet for Coop er like muligheter for alle».

– Vegard Hansen, sponsorsjef i Coop Norge.

Coop forlenger avtalen til 2025. F.v.: Hege Jørgensen (Toppfotball Kvinner), Vegard Hansen (Coop) og Pål Breen (Norsk Toppfotball).
Coop forlenger avtalen til 2025. F.v.: Hege Jørgensen (Toppfotball Kvinner), Vegard Hansen (Coop) og Pål Breen (Norsk Toppfotball).

Coop støtter alle lag i Toppserien og Eliteserien med lik mengde midler, og med sitt samfunnsengasjement ønsker Coop å være en sentral samarbeidspartner for norsk fotball.

«At Coop fortsetter satsingen på Toppserien er fantastisk. Det skjer en revolusjon i kvinnefotballen om dagen, og Coop har vært med oss hele veien. Det å ha samarbeidspartnere som står side om side med oss på denne reisen er uvurderlig. Vi er stolte over å ha Coop med videre på laget».

– Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

Lokal tilhørighet over hele landet

Coop Norge og de lokale samvirkelagene i hele landet har i mange år vært gode samarbeidspartnere med TFK, Toppserien og 1. divisjon. 

Gjennom samarbeidet med Coop arrangerer vi i fellesskap lokale aktiviteter og større nasjonale kampanjer. Fanzone, Coop-Billetten, Rosa sløyfe og Draktkampanjen er eksempler på uttak som vi har gjennomført sammen de siste årene

– For Coop, som er eid av sine kunder, er lokal tilhørighet svært viktig. Derfor føles det helt riktig å fortsette å støtte norsk fotball som gjør en kjempejobb med å engasjere lokalsamfunn og inkludere barn og unge over hele landet, sier Vegard Hansen.

Coop engasjerer seg stort sammen med klubbene i draktkampanjen, Rosa sløyfe i oktober, Coop-dugnaden og like muligheter. Aktivitetene skaper engasjement både i bredden og i toppklubbene. Ved lokale aktiviteter hos klubbene stiller de lokale samvirkelagene opp med aktiviteter og midler som skaper blest rundt kampene.

«Coop er eid av folket og er derfor opptatt av å støtte de idrettene som engasjerer befolkningen. Fotball er folkesport nummer èn for både store og små, og det er derfor naturlig at Coop er samarbeidspartner til Norsk Toppfotball (Eliteserien) og Toppfotball Kvinner (Toppserien). Coop er stolte av å være med å utvikle norsk bredde- og toppfotball i Norge». (Coop.no)

 

Som Coop-medlem får du kampbilletter til maks 100 kr (voksen) og 25kr (barn) på alle Toppseriekamper. Bruk promokode «coopmedlem» ved bestilling. Husk å ta med medlemsbeviset ditt. 

Aktiviteter med Coop: 

 

Rosa sløyfe

  • Coop har sammen med Brystkreftforeningen og Kreftforeningen fokus på Rosa sløyfe i hele oktober. Alle Toppserieklubber får tilsendt rosa utstyr til kampene, og blir oppfordret til å bruke det i hele måneden. I tillegg dedikeres én Toppserie-runde til Rosa sløyfe-markering. Til enkelte kamper har Kreftforeningen og Brystkreftforeningen stands og holder foredrag. Summert økes synligheten for Rosa sløyfe vesentlig. Les mer om Rosa sløyfe på Coop.no

 

Draktkampanjen

  • Coop er en av landets største bidragsytere til barneidretten, både lokalt gjennom samvirkelagene, og nasjonalt gjennom Coop Norges store satsinger. Hvert år deles det ut drakter til over 10 000 barn. Det er Coop stolte av, og vi glade for. Over hele landet løper det tusenvis av barn rundt med drakter fra draktkampanjen. Barn som viser idrettsglede. Dette er våre beste ambassadører og våre kommende fotballhelter. Les mer om draktkampanjen på Coop.no og søk om drakter til din klubb.

 

Coop-dugnaden

  • Ved siden av skolen, er idrett og fritidsaktiviteter den viktigste fellesskaps –og inkluderingsarenaen for barn og unge. I samarbeid med Røde Kors, har Coop-dugnaden hjulpet over 6000 barn i lavinntektsfamilier over hele Norge, inn i fritidsaktiviteter. Kjøper du Änglamark-produkter i din lokale butikk, utgjør du en forskjell og bidrar til Coop-dugnaden. Da kan vi sammen inkludere enda flere barn i aktiviteter og fellesskap!

Annonse fra Toppserien: